Ekologie

POSOUZENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU:
Provedení komplexního auditu jehož výstupem je písemná zpráva obsahující zjištěné neshody s právními předpisy v oblasti EKO a návrh řešení. Součástí posouzení aktuálního stavu je také osobní prezentace výsledků auditu a navrhovaného řešení, jehož cílem je soulad s právními předpisy a hodnotami organizace.
 
ŠKOLENÍ a DOKUMENTACE:
 - obsah v přípravě ... rozsah spolupráce dle konkrétních podmínek organizace
 
DALŠÍ SLUŽBY:
 - komplexní outsourcing EKO
 - zastupování při kontrolách dozorových úřadů
 - konzultační činnost
 

Management EMS dle ISO 14001

 - příprava pro zavedení systému před certifikací
 - příprava před dozorovým/certifikačním auditem
 - provádění auditů