Krizové řízení

POSOUZENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU:
Provedení komplexního auditu jehož výstupem je písemná zpráva obsahující zjištěné neshody s právními předpisy v oblasti KŘ a návrh řešení. Součástí posouzení aktuálního stavu je také osobní prezentace výsledků auditu a navrhovaného řešení, jehož cílem je soulad s právními předpisy a hodnotami organizace.
 
ŠKOLENÍ:
 - školení zaměstnanců v oblasti krizového řízení
 - školení zaměstnanců nakládajících se zvláštními skutečnostmi
 - školení "styčných bezpečnostních zaměstnanců" subjektů kritické infrastruktury
 
DOKUMENTACE:
 - krizový plán
 - plán krizové připravenosti
 - plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury
 - směrnice pro nakládání se zvláštními skutečnostmi
 
DALŠÍ SLUŽBY:
 - zastupování při kontrolách dozorových úřadů
 - konzultační činnost