Kontroly a revize

REVIZE VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ:
 - elektrická
 - plynová
 - zdvihací
 - tlaková
 
KONTROLY TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ:
 - žebříky
 - regály
 - ...
 
KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI:
 - věcné prostředky požární ochrany
 - požárně bezpečnostní zařízení