Ochrana osobních údajů

POSOUZENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU:
Provedení komplexního auditu jehož výstupem je písemná zpráva obsahující zjištěné neshody s právními předpisy v oblasti OOÚ a návrh řešení. Součástí posouzení aktuálního stavu je také osobní prezentace výsledků auditu a navrhovaného řešení, jehož cílem je soulad s právními předpisy a hodnotami organizace.
 
ŠKOLENÍ a DOKUMENTACE:
 - rozsah spolupráce dle konkrétních podmínek organizace ve vazbě na GDPR
 
 
DALŠÍ SLUŽBY:
 - zastupování při kontrolách dozorových úřadů
 - konzultační činnost