Požární ochrana

POSOUZENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU:
Provedení komplexního auditu jehož výstupem je písemná zpráva obsahující zjištěné neshody s právními předpisy v oblasti PO a návrh řešení. Součástí posouzení aktuálního stavu je také osobní prezentace výsledků auditu a navrhovaného řešení, jehož cílem je soulad s právními předpisy a hodnotami organizace.
 
ŠKOLENÍ:
 - školení vedoucích zaměstnanců (nejméně 1 x za 3 roky)
 - školení zaměstnanců (nejméně 1 x za 2 roky)
 - školení osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době (nejméně 1 x za rok)
 - odborná příprava preventistů PO (nejméně 1 x za rok)
 - odborná příprava preventivních požárních hlídek (nejméně 1 x za rok)
 
DOKUMENTACE:
 - dokumentace o začlenění do kategorie činností
 - posouzení požárního nebezpečí
 - stanovení organizace zabezpečení PO
 - požární řád
 - požární poplachové směrnice
 - požární evakuační plán
 - dokumentace zdolávání požárů
 - řád ohlašovny požárů
 - tematický plán a časový rozvrh školení vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců
 - tematický plán a časový rozvrh školení odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
 - požárně bezpečnostní řešení
 - atd.
 
PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY:
 - (1 x 3 měsíce) u objektů/zařízení s vysokým požárním nebezpečím
 - (1 x 6 měsíců) u objektů/zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím
 - (1 x 12 měsíců) u objektů/zařízení bez zvýšeného požárního nebezpečí
 
DALŠÍ SLUŽBY:
 - komplexní outsourcing PO
 - zastupování při kontrolách dozorových úřadů
 - konzultační činnost
 - kontrolní/revizní činnost věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
 - požární značení